įmonės pertvarkymasĮmonės pertvarkymas į UAB yra gan dažna procedūra, reikalaujanti kvalifikuotų specialistų pagalbos. Pertvarkymas – tai juridinio asmens (juo gali būti tiek įmonės, tiek bendrovės, įvairios organizacijos ar įstaigos) teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Svarbu suprasti, kad atliekant pertvarkymo procedūrą, juridinis asmuo nėra likviduojamas, tačiau pasikeičia jo teisinė forma. Pertvarkymas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat – atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Juridinio asmens teisinės formos pertvarkymas

Jau įsteigtas juridinis asmuo gali būti pertvarkomas į kitos formos juridinį asmenį, norint gauti didesnį pelną, sumažinti savo asmeninę atsakomybę verslo nesėkmės atveju, pagerinti investicijų tikimybę ar dėl kitų priežasčių. Šiuo atveju būtina pabrėžti, kad ne tik individuali įmonė gali būti pertvarkoma į UAB. Esant poreikiui, pertvarkomi ir kitos teisinės formos juridiniai asmenys, pvz., akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę ar atvirkščiai, taip pat – į individualią įmonę, viešąją įstaigą, valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją. Individuali įmonė gali būti pertvarkoma, kaip jau minėjome, į uždarąją akcinę bendrovę, o taip pat, – į akcinę bendrovę ar viešąją įstaigą. Pastaroji gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą, paramos ir labdaros fondą. Tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į komanditinę ūkinę bendriją (ar tikrąją ūkinę bendriją), žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, individualią įmonę, viešąją įstaigą, labdaros ir paramos fondą. Visų kitų teisinių formų juridiniai asmenys, pvz., labdaros ir paramos fondai, asociacijos ir kt., gali būti pertvarkomi bendrąja tvarka.

Individualios įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę procedūra

Vienas dažniausių praktikoje pasitaikančių atvejų – neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens pertvarkymas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį. Dažniausiai, – individualios įmonės (IĮ) pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (UAB). Ši procedūra turėtų būti patikėta ilgametę patirtį turintiems ir pertvarkymo procedūras išmanantiems specialistams. Priešingu atveju rizikuosite, kad darbai bus atlikti ne iki galo, netvarkingai ir vėliau jums teks spręsti klaidas.

Atliekant individualios įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę procedūrą, būtina atlikti tam tikrus žingsnius, t. y. įvertinti visą individualios įmonės turtą, pateikti turto vertinimo ataskaitą ar pažymą juridinių asmenų registrui, parengti UAB įstatus, oficialiai priimti sprendimą dėl IĮ pertvarkymo ir patvirtinti UAB įstatus, viešai paskelbti apie šį sprendimą, tuomet – juridinių asmenų registrui pateikti visus reikalingus dokumentus apie priimtą sprendimą dėl IĮ pertvarkymo į UAB ir įvykdyti kitas įstatymų nustatytas prievoles. Galiausiai turėsite pateikti notarui patvirtinti dokumentus, kurie įrodys, kad įvykdėte visas su IĮ pertvarkymu į UAB susijusias prievoles. Tai atlikus, reikės pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, skirtus įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę.